Pastaparty voor de werkgroep Historie

Eric nam een draagbare studio mee om de vele memorabilia van het Nivon te fotograferen.

Monnikengeduld
Wat zou een jubileumboek zijn zonder historisch fundament? Niets toch? Daarom zijn Eric en ik, samenstellers van het jubileumboek, zo blij met de samenwerking met de werkgroep Nivon Historie. Sinds hun oprichting in 2014 zijn zij in de weer om het omvangrijke archief van het Nivon in kaart te brengen, te categoriseren en te beschrijven. Het monnikengeduld en de precisie waarmee zij te werk zijn gegaan, betaalt zich nu eens te meer uit. Reisgidsen, boeken, beleidsnota’s, fotoalbums, dia’s, films en ook speldjes, borden en vlaggen: alles ligt keurig geordend en snel vindbaar in kasten.

In de schatkamer van de werkgroep Historie op zoek naar foto’s die een plek in het jubileumboek verdienen.

Werkgroep geeft nimmer nul op het rekest
Kunnen jullie een overzicht maken van de meeste markante personen uit de honderdjarige historie van het Nivon? Kunnen jullie diezelfde geschiedenis samenballen in twaalf canons? Hoe zouden jullie de betekenis van oud-voorzitter Kees de Boer kenschetsen? Sinds we eind vorig jaar van start zijn gegaan, vuren Eric en ik met regelmaat vragen op de werkgroep af. Het is afkloppen maar, tot nu toe hebben we nooit nul op het rekest gekregen. Steevast luidt de reactie: ‘Zoeken we uit! Komen we op terug!’ Toen we deze week weer voor werkoverleg bij elkaar kwamen, was het derhalve tijd om Sjoerd, Marijke en Rob te bedanken.

Spaghetti carbonara
Uit Italië, waar ik net op vakantie ben geweest, had ik een heerlijk stuk pancetta meegenomen waarmee ik in de kleine keuken van De Bosbeek een spaghetti carbonara in elkaar draaide. Met een notensalade en een frisse witte wijn erbij was het bescheiden lunchfeestje compleet. Aangemoedigd door de alcoholische versnaperingen waaierde onze conversatie tijdens het eten diverse richtingen uit. De recente biografieën van Koos Vorrink en Jef Last kwamen ter sprake, de Biënnale in Venetië trok voorbij en ook de Hegeliaanse vraag in welke mate je de tijdgeest als excuus voor je handelwijze mag gebruiken.

Na de copieuze lunch lieten de  leden van de werkgroep Historie zien ook op de hoogte te zijn van de geschiedenis van borstel en theedoek. Vlnr: Rob, Marijke en Sjoerd.

Afwas
‘Dat zijn allemaal razend boeiende kwesties maar laten we maar weer gauw aan de slag gaan,’ concludeerde Rob toen de bodem van de fles in zicht kwam. ‘Over deze onderwerpen kunnen we úren blijven praten en dan is dat boek in 2025 nog niet af!’ Hij nam zelf het voortouw door Marijke en Sjoerd mee te tronen naar de keuken om de afwas te doen. Nee, die leden van de werkgroep Historie, dat zijn echt de beroerdste niet.